top of page

Трудові відносини із внутрішньо переміщеними особами

Адвокат Ганна Антонова підготувала для UA Restorator вичерпну інформацію щодо того, як організувати співпрацю з внутрішньо переміщеними особами.Термін «внутрішньо переміщена особа» з’явився ще 2014 року після першого вторгнення РФ на територію України. А з початку повномасштабної війни в Україні багатьом українцям довелося покинути свої домівки, щоб сховатися від війни чи російської окупації.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 № 1706-VII (далі — Закон № 1706-VII) внутрішньо переміщені особи (надалі за текстом ВПО) — це особи, які є громадянами України, іноземцями або особами без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах і мають право на постійне проживання в Україні, яких змусили залишити або покинути своє місце проживання в результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Тобто, такі особи залишаються у країні та не перетинали міжнародно визнаних державних кордонів, але перебувають за межами міста, де працювали. Законодавством дозволяється працевлаштування внутрішньо переміщених осіб на загальних підставах. Проте, є деякі особливості працевлаштування таких осіб.


Підтвердження статусу ВПО

Одразу треба звернути увагу, що особи, які перетнули міжнародно визнані державні кордоні України не є ВПО, тому отримати статус такої особи вони не можуть.

Наразі отримати статус ВПО можуть особи, які перемістилися областей та міста Києва в інші області України, згідно з переліком, затвердженим Наказом від 25.04.2022 № 75 Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України («Перелік територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні)»). Цей перелік постійно оновлюється.

Статус ВПО особа може отримати також, якщо переміщується в межах однієї області в іншу територіальну громаду, якщо в місце проживання такої особи йдуть активні бойові дії.

Підтвердженням отримання статусу ВПО є довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (надалі – довідка), тобто документ, який підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Деякі особливості Довідки про взяття на облік ВПО:

· Довідка може бути як у паперовому вигляді за встановленою формою, так і сформована засобами Порталу Дія у вигляді електронної довідки, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення та взяття на облік такої особи.

· Довідка діє безстроково.

· Довідка, видана до 24 лютого 2022 року, яка не скасована і строк дії якої не закінчився, є дійсною та діє безстроково (проте, компенсація роботодавцю за працевлаштування ВПО, які отримали довідки до 24.02.2022 здійснюється окремим блоком законодавства і в даній консультації ми такі приклади не розглядаємо).

Компенсація від держави

за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб

Постановою КМУ від 20 березня 2022 року № 331 визначений Порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні (надалі – Порядок №331), яка надається роботодавцю за кожну працевлаштовану ВПО на умовах трудового договору (контракту): строкового; безстрокового; гіг-контракту; за сумісництвом.

Дія цього Порядку, поширюється лише на роботодавців, які працевлаштували внутрішньо переміщених осіб під час воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні”, зокрема тих працівників, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи після працевлаштування.

У ньому під ВПО розуміються особи, які після введення в Україні воєнного стану на підставі Указу Президента від 24.02.2022 р. № 64:

· перемістилася з території адміністративно-територіальної одиниці згідно з переліком, затвердженим Наказом від 25.04.2022 № 75 Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

· отримали довідку ВПО.


Як роз’ясняє роботодавцям Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України: якщо роботодавець працевлаштовує ВПО на умовах трудового/гіг-контракту, зокрема – за сумісництвом, він має право на отримання компенсації в розмірі 6500 гривень за таких умов:

· роботодавець перебуває на обліку як платник ЄСВ;

· розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної зарплати;

· подання в установленому законодавством порядку податкової звітності за IV квартал 2021 року або річної звітності за 2021 рік.


Примітка: гіг- контракт - це особлива форма залучення спеціалістів, яка поєднує в собі ознаки трудового та цивільно-правового договору, а саме: цивільно-правовий договір, за яким гіг-спеціаліст зобов’язується виконувати роботи та/або надавати послуги відповідно до завдань резидента Дія Сіті як замовника, а резидент Дія Сіті зобов’язується оплачувати виконані роботи та/або надані послуги і забезпечувати гіг-спеціалісту належні умови для виконання робіт та/або надання послуг, а також соціальні гарантії.


У якому розмірі та протягом якого періоду виплачується компенсація?

Компенсацію витрат надають у розмірі 6500,00 грн. щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавець сплачує ЄСВ, на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення.

Компенсація витрат не надається роботодавцям, які є бюджетними установами.

Водночас, загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати ДВОХ місяців з дня працевлаштування особи.


Коли і куди потрібно звертатися роботодавцеві для отримання компенсації?

Для отримання компенсації роботодавець, не раніше, ніж через п’ять календарних днів після працевлаштування ВПО, подає заяву про компенсацію витрат за своїм місцезнаходженням до міського, районного, міськрайонного, центру зайнятості або філії регіонального центру зайнятості:

· в електронній формі – через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (далі - Портал Дія);

· в паперовій формі – особисто під час відвідування або на адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості.


Для подання заяви в електронній формі через Портал Дія роботодавець повинен:

1) створити особистий електронний кабінет користувача на Порталі Дія та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;

2) заповнити, підписати та подати заяву, яка формується засобами Порталу Дія і містить такі відомості:

·найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи-підприємця, код згідно з ЄДРПОУ;

·дані про кожну працевлаштовану особу: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

·реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

·дані про документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених пунктом 2 цього Порядку;

·розрахунковий рахунок роботодавця.


Для подання заяви до центру зайнятості (надалі – ЦЗ) в паперовій формі (зокрема на адресу електронної пошти), роботодавець повинен:

1) Заповнити та подати Форму заяви, яка затверджується Державним центром зайнятості Форму такої заяви можна знайти на офіційному сайті Державного центру зайнятості.

2)Додати до Заяви:

· Копію наказу про працевлаштування особи;

· документ, що підтверджує працевлаштування ВПО на умовах, передбачених цим Порядком (дів. вище);

· відомості про працівників, які є застрахованими особами (ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера і мають відмітку в паспорті, далі – РНОКПП);

· копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.


Протягом якого строку повинні виплатити компенсацію роботодавцеві?

Строки виплати компенсації визначені п. 10, 12 Порядку № 331, а саме:

1. за перший місяць роботи ВПО гроші мають бути перераховані роботодавцеві протягом 5 робочих днів після прийняття рішення про надання компенсації (у випадку, якщо заява подавалася безпосередньо до центру зайнятості) або з моменту отримання відомостей з Реєстру роботодавців — отримувачів компенсації витрат (якщо заява подавалася через Портал Дiя);

2. за другий місяць роботи ВПО сума компенсації перераховується роботодавцеві після підтвердження ним факту продовження трудових відносин з переселенцем (якщо працівник звільнився, то компенсація не надаватиметься). Компенсація за другий місяць має бути виплачена протягом 5 робочих днів з моменту надходження від роботодавця такого повідомлення. Це повідомлення роботодавець може подати або через Портал Дiя, або безпосередньо до центру зайнятості (особисто або електронною поштою).


Як швидко буде прийняте рішення?

Рішення про надання компенсації або про відмову має бути прийняте центром зайнятості протягом 5 календарних днів після отримання заяви. Про це рішення роботодавця мають повідомити протягом 3 календарних днів – тим способом, яким було подано заяву (п. 9 Порядку № 331). Так, якщо заяву ви подавали особисто, то і повідомлення про прийняте рішення мають вручити вам особисто, якщо ж заяву ви подавали електронною поштою – тоді і повідомлення ви отримаєте на адресу своєї електронної пошти.Чи потрібно роботодавцеві повертати отриману компенсацію, якщо працівник, на якого вона надавалася, звільнився за власним бажанням, не пропрацювавши і місяця?

Так, у цьому випадку частину отриманої компенсації роботодавцю доведеться повернути. У разі припинення трудових відносин до завершення строку виплати компенсації витрат роботодавець протягом 5 р. д. із дня такого припинення зобов’язаний повернути суму невикористаної компенсації витрат на рахунок регионального ЦЗ.

Сума, що підлягає поверненню, визначається як різниця між сумою компенсації витрат (6 500 грн) та її розміром, розрахованим пропорційно до відпрацьованого працівником часу на місяць. Зверніть увагу: мається на увазі, що повернення відбувається в разі припинення трудових відносин з будь-яких підстав, передбачених КЗпП.


Зверніть увагу: ВПО може бути працевлаштована на умовах, визначених Порядком № 331 від 20.03.2022 року, лише один раз. Тобто, ВПО може бути прийнятий на роботу на умовах, передбачених Порядком № 331, тільки один раз. Наприклад, роботодавець подавав заяву про отримання компенсації витрат на виплату зарплати переселенцеві, а потім цей працівник звільнився. У такому разі новий роботодавець цього працівника вже не зможе отримати компенсацію.


Як контролюватиметься надання компенсації?

Центр зайнятості має право перевірити достовірність відомостей, наданих роботодавцем для отримання компенсації, а також дотримання порядку їх використання роботодавцем (п. 18 Порядку № 331).

Перевірка може бути проведена за місцезнаходженням роботодавця або у приміщенні центру зайнятості. Роботодавець зобов’язаний допустити працівників центру зайнятості до проведення перевірки, а в разі її проведення в приміщенні центру зайнятості – подати відповідні документи.


Відмітім, що існує також Порядок здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб № 696 від від 08.09.2015 р., який застосовувався до ВПО, що переміщувалися до 24.02.2022. На разі він також чинний, але для ВПО, що перемістилися після 24.02.2022, застосовуються норми Порядку № 331 від 20.03.2022 року.Практичні питання працевлаштування ВПО


Законодавством дозволяється працевлаштування внутрішньо переміщених осіб на загальних підставах. Однак, умови працевлаштування залежатимуть від того, чи має кандидат на працевлаштування трудову книжку та запису про звільнення з попереднього місця роботи.


Які дії у випадку відсутності запису про звільнення?

Можуть виникати ситуації коли в трудовій книжці працівника відсутній запис про звільнення з попереднього місця роботи через бойові дії, а є лише запис про прийняття на роботу.

Згідно з пунктом 4 статті 7 Закону № 1706-VII ВПО, яка не звільнилася з роботи, у разі неможливості продовження роботи за попереднім місцем проживання, може припинити трудові відносини надавши нотаріально посвідчену письмову заяву про припинення працівником трудових відносин, із підтвердженням відправлення такої заяви роботодавцю рекомендованим листом.

Якщо неможливо припинити трудові відносини в порядку, встановленому законодавством про працю, їх припиняють у судовому порядку. Рішення суду разом з трудовою надається роботодавцю, це й буде підставою для прийняття особи на основне місце роботи.


Проте, поки працівник не звільнений за основним місцем роботи, його працевлаштування може відбуватися лише шляхом прийняття за сумісництвом та оформленням відповідного трудового договору. Такий трудовий договір може бути укладено як строковий так і безстроковий.


Примітка: сумісництво – це виконання працівником, крім своєї основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у фізособи-підприємця.

Важливо, що на час дії воєнного стану для ВПО скасовано обмеження для роботи за сумісництвом, які стосуються часу тривалості роботи. Тому працівника можна оформити не лише на 0,5 ставки, але й на більшу тривалість робочого часу.


Крім того, працівник може обрати, яке місце роботи буде основним, а яке – за сумісництвом. Адже відповідно до п. 3_1 ч. 2 ст. 16 Закону від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» застрахована особа може повідомити страхувальника про визначення особою такого місця роботи як основного згідно з поданою нею заявою (до її відкликання). Працівник може зробити це через особистий кабінет порталу електронних послуг Пенсійного фонду України. Зверніть увагу: компенсація роботодавцю за ВПО у разі працевлаштування за сумісництвом здійснюється на загальних засадах.


Що робити у випадку відсутності оригіналу трудової книжки?

Переселенцю, який має намір працевлаштуватися за новим місцем свого фактичного проживання, але не має на руках оригіналу трудової книжки та у зв’язку з відсутністю доступу до неї внаслідок воєнних дій, забезпечена можливість отримання дубліката трудової книжки за новим місцем роботи згідно п. 5.6 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом від 29.07.1993 № 58.

Крім цього, з 10 червня 2021 року трудова діяльність працівника обліковується в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. У разі відновлення доступу до трудової книжки, записи з дубліката про періоди роботи переносяться до оригіналу. На дублікаті вноситься запис: «Дублікат анульовано», що посвідчується печаткою роботодавця за останнім місцем роботи працівника, а дублікат повертається його власнику.


Переведення ВПО на іншу посаду

Переведення на іншу посаду на тому самому підприємстві можливе за умови, що розмір заробітної плати за виконану роботу не нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою. Хоча в Порядку № 331 про переведення нічого не сказано, але, принаймні, не заборонено.

Водночас п. 10 Порядку № 696 передбачає, що в разі переведення працівника за його згодою на роботу на інше робоче місце в цього роботодавця із збереженням гарантій зайнятості, передбачених умовами договору про компенсацію витрат роботодавця на оплату праці працевлаштованої особи з числа ВПО, виплата компенсації не припиняється.

Однак роботодавець повинен протягом 5 р. д. письмово повідомити ЦЗ про переведення працівника за його згодою на інше робоче місце.

Переведення ВПО працівника разом з підприємством також не заборонено. Але згідно з п. 8 Порядку № 696 у разі зміни місцезнаходження роботодавця – юрособи або місця проживання роботодавця – ФОП компенсацію виплачує ЦЗ, який розпочав її виплату.


Випробування під час прийняття на роботу для ВПО

Згідно з ч. 3 ст. 26 КЗпП випробування під час прийняття на роботу для ВПО не встановлюється.


Інші особливості щодо ВПО

У разі досягнення працівником, за якого виплачувалася компенсація, пенсійного віку та призначення йому пенсії відповідно до ст. 26 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугою років, установлення інвалідності або зняття інвалідності та продовження ним роботи виплата компенсації продовжується до закінчення встановленого строку її отримання.


Якщо ВПО не виходить на роботу з невідомих причин

Законодавством дозволяється працевлаштування ВПО на загальних підставах, тому немає виключень для ВПО у випадку порушення ними трудової дисципліни та правил трудового розпорядку.

Трудове законодавство, що діє на час воєнного стану, не змінило підстав для звільнення працівників, а лише додало ще одну поважну причину для звільнення за власним бажанням та спростило процедуру звільнення за ініціативою роботодавця. Тому підставу для звільнення працівників і надалі треба обирати в КЗпП

Працівник, у тому числі і ВПО, якого офіційно працевлаштовано згідно з нормами діючого законодавства, є захищеною стороною трудових відносин. Тому звільнити такого працівника за ініціативою роботодавця можливо лише у випадках, прямо передбачених законодавством. Зокрема, такою підставою є прогул. Прогул – це відсутність працівника на роботі як протягом усього робочого дня, так і більше трьох годин безперервно або сумарно протягом робочого дня без поважних причин (п. 4 ст. 40 КЗпП України).


Під час звільнення працівника, який не з’являється на роботі, не виходить на зв'язок і не надає пояснень щодо причин своєї відсутності, роботодавцю необхідно в обов’язковому порядку суворо дотриматися процедури, передбаченої трудовим законодавством з урахуванням особливостей, закріплених в Законі України № 2136-IX від 15.03.2022 року «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Comments


bottom of page